TOPlist
 
ERBY - Erby Českých pánů  - Erby Českých měst  - Erby Slovenských měst  -  Náčrty erbů
Páni z Lichteburka nosili od 13. století jako jedna z větví velkého rodu Ronovců erb černých ostrví ve zlatém poli, společný i všem ostatním větvím. Lišili se od nich pouze klenotem, kterým si podle pověsti vysloužil roku 1248 Smil z Lichmburka na turnaji v Mohuči; byl jím kapr na kytce z pavích per. Tento klenot je věak poprvé doložen až na počátku 14. století.
 

Všechna práva autorů a vlastníků práv vyhrazena
Copyright ©2005 -  2008 Jan Barvínek